Kartice

Kartice sa imenima zvanica i brojevi stolova su kako dekorativni tako i izuzetno korisni detalji.

Obeležavanje stolova možete uraditi numeracijom ali i po gradovima, pesmama ili već nekom Vama značajnom simbolu.

Boju i stil prilagodite dekoraciji koju ste odabrali za svečanu salu.