Kićenje zvanica i korpe

Mondo Sposa Vam nudi elegantne korsaže i narukvice i u istom stiilu dekorisane  korpe.