Jelovnici

Upoznajte Vaše goste na elegantan način sa menijem koji ste za njih odabrali.

Klasični jelovnici ili karte pica usklađeni sa dekoracijom, daće još svečaniju notu Vašoj proslavi.